De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten

08-2016 - Cluster Innovatie Agro & Natuur

Het cluster Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) is met ingang van 4 juli 2016 niet meer actief als eigenstandige eenheid. De inzet van het ministerie van EZ voor grensverleggende innovaties/systeeminnovaties zal worden vormgegeven via drie strategische kennis- en innovatieprogramma’s, te weten natuurlijk kapitaal, duurzame producti..

07-2016 - Polyculturen in de kas

Het boek ''Polyculturen in de kas'' beschrijft de ervaringen van pioniers op het gebeid van polyculturen. Op ruim 160 pagina’s zijn de aspecten van Polyculturen - duurzame productiesystemen gebaseerd op kringlopen en afgestemd op lokale behoeftes - uitgewerkt. Ook verscheen er afgelopen zomer een SIGNaal 'Polyculturen in de kas - Ervaringen van ..

07-2016 - Congres "Van idee naar praktijk"

Congres "Van idee naar praktijk": werken aan innovaties in agro & natuur over de grenzen van sectoren heen Op 22 juni gingen ruim 100 afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar aan de slag om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven te bedenken. Ze deden dit tijdens..

06-2016 - Grensverlegende vernieuwingen voor overmorgen

Innovatie Agro & Natuur werk, als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, samen met maatschappelijke partners aan sectoroverstijgende vernieuwingen op het gebied van tuinbouw, melkveehouderij, natuur, recreatie in de groene ruimte, intensieve veehouderij en voeding. Het gaat daarbij om oplossingen voor nijpende maatschappelijke..

05-2016 - Congres 'Van idee naar praktijk' 22 juni 2016

Congres "Van idee naar praktijk - Cross-sectorale vernieuwingen in Agro & Natuur" op woensdag 22 juni 2016 Mediamatic/Greennest/Biotoop Dijkspark, Dijkspark/Dijksgracht 6, 1019 BS Amsterdam Aanmelden is mogelijk door een aanmeldformulier op te vragen bij Erna Pieters. Aanmelden kan tot 10 juni a.s., maar vol = vol. Deelname is kosteloos. ..

05-2016 - Drones voor de natuur

  Dinsdag 10 mei jl. heeft de bijeenkomst 'Drones Voor Natuur' op kasteel Groeneveld plaatsgevonden. Input voor deze bijeenkomst was de verkenning Drones voor de natuur. We blikken terug op een inspirerende en nuttige sessie. De verschillende presentaties laten zien dat de drone één van de middelen is die de verdere professionalisering ..

05-2016 - Samenvatting verkenning Personalised Food

In de verkenning,  Ik Kies Mijn Voedsel voor Mijn Gezondheid, is vanuit het perspectief van patiënten verkend wat de bijdrage van voeding kan zijn in het medische traject van behandelen of voorkomen van ziekten. Op grond van een literatuurstudie zijn vijf potentiële combinaties van inhoudsstoffen en aandoeningen geïdentificeerd. Er is gekek..

05-2016 - Resultaten Diabetes 2 Omkeerbaar veelbelovend

De tussenresultaten  van de pilot van Stichting Voeding Leeft en VGZ met het Groepsprogramma Diabetes 2 Omkeerbaar zijn veelbelovend. Ab Klink, bestuursvoorzitter van VGZ is zeer lovend over de voorlopige resultaten en heeft de ambitie om het programma per 2017 op te nemen in het basispakket van de  zorgverzekering. Zie de uitzending op E..

05-2016 - Eerste Herenboerderij van start in Boxtel

In april is de eerste echte Herenboerderij van start gegaan in het Wilhelminapark te Boxtel op gronden van de Margraven Stichting. Herenboeren NL wil de komende tien jaar 100 boerderijen starten in het land. Innovatie Agro & Natuur werkt samen met Stichting Herenboeren aan de ontwikkeling van een Toolbox voor lokale groepen.  

05-2016 - Primeur The Nature Game op de Hoge Veluwe

Op 12 mei 2016 wordt de eerste versie van The Nature Game gelanceerd in Het Nationale Park de Hoge Veluwe. De game is een pilot van Gaming voor Natuur, een concept van Innovatie Agro & Natuur dat nieuwe vormen van natuurbeleving stimuleert en het vinden van nieuwe verdienmodellen voor natuurorganisaties ondersteunt. The Nature Game: magische i..
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken