De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor SmartBot (Kiemkracht)

04-2014 - Smartbot Agrobot op Hannover Messe

Nederland is in 2014 partnerland op de Hannover Messe, werelds grootste beurs voor industriële technologie en haar toepassingen. Het thema voor 2014 is “global challenges, smart solutions”. Nederland presenteert in het Holland Paviljoen innovatieve oplossingen voor industriële uitdagingen van de toekomst. Kiemkracht, de innovatiealliantie van..

01-2013 - Testronde Grimme maxtron succesvol!

Op weg naar nieuwe innovatieve rooitechnieken voor suikerbieten die de bodem sparen en zo mogelijk verbeteren is er een belangrijks stap gezet door de Grimme Maxtron volledig autonoom, dus zonder chauffeur te laten rijden! Op een proefterrein zijn de eerste testrondjes met een volledig autonoom en dGPS gestuurde suikerbietrooimachine gereden! ..

06-2012 - Kiemkracht en het Field Robot Event

Aan het jaarlijks terugkerende Field Robot Event doen verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten, hogescholen en bedrijven mee. Gedurende twee dagen komen studenten uit de hele wereld dit jaar naar het Floriadepark met het doel een volledig autonome robot te maken die ingezet kan worden in de tuinbouw. Studenten strijden tegen elkaar om d..

04-2012 - Agrobot gepresenteerd op Floriade

Bij de officiële opening op 16 april van de Nord-Rhein Westfalen week op de Floriade werd de AgroBot succesvol gepresenteerd. Het autonome VolksBot (Fraunhofer instituut) robot platform werd hier gedemonstreerd door de Hochschule Osnabrück. Tevens gaf Kiemkracht een interview aan de minister van Europese zaken van NordRhein-Westfalen.

04-2012 - Eerste opzet werkplan gepresenteerd

Tijdens een workshop Agrobot op de Hochschule Osnabrück presenteerden de Hochschule en DFKI  hun eerste opzet voor werkplannen voor de AgroBot ontwikkeling. Er is afgesproken om te beginnen met de autonome padplanning (het veld mag maximaal 1x bereden worden), de implementatie van open source robotic operating system op Grimme Maxtron 620 en ..

04-2012 - Locatie SmartCenter gezocht

Op de Hochschule in Osnabruck is gesproken over een locatie van het nieuwe SmartCenter. SmartCenter wordt een open innovatie ontmoetingsplek waar de triple helix bedrijfsleven-onderzoek-onderwijs gezamenlijk nieuwe concepten voor agro-robot toepassingen in creatieve omgeving uitdenken en ontwerpen, hierbij geholpen door rapid-prototyping faciliteit..

03-2012 - Vervolg Smartharvester workshops

De derde Smartharvester workshop had als onderwerp ROS en autonome routeplanning en sensoren. Het resultaat van deze workshop is een roadmap voor de ontwikkeling van autonome navigatie software op de Maxtron 620 van Grimme en de Husky A200. Deze ontwikkelingen samen moeten over twee jaar leiden tot een verkleinde autonome rooier.  

03-2012 - Geslaagde workshops Smartharvester

Eind februari en begin maart zijn er twee workshops Smartharvester georganiseerd. De eerste workshop werd georganiseerd in het kader van SmartCenter met als resultaat  een overzicht van de verschillende 'organen' van de Agrobot Smartharvester en de gewenste sensoriek op de verschillende 'organen' van de rooimachine. De tweede Smartharvester w..

11-2011 - Science Fiction wordt werkelijkheid

Lange tijd waren robots science fiction. Sinds de jaren ’80 veranderde dit beeld. Robots werden in toenemende mate ook ingezet voor industriële doeleinden. In het Nederlands-Duitse project SmartBot moet nu de volgende stap worden gezet. Circa 30 partners uit onderzoek en bedrijfsleven werken samen in het project van 8,5 miljoen euro, dat werd ge..

04-2011 - Positieve beoordeling SmartBot Project

Een tweede versie van het SmartBot project is in maart 2011 bij de EU-Interreg ingediend. De beoordelingscommissie heeft zich positief uitgelaten. Echter het gevraagde budget van EUR 13 miljoen voor de thema's agro, industrie en maritiem was te hoog. Het totale project moet teruggebracht worden tot een omvang van ca EUR 8 miljoen. Hiermee wordt..
Resultaatpagina(s): 01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken