De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Nieuwsberichten

Verwijzingen:

Alle nieuwsberichten voor Bioport

04-2013 - Rotterdam gaat voor Bioport

Directeur Hans Smits van het Rotterdamse Havenbedrijf heeft tijdens het congres van de World Biofuels Markets aangegeven dat de ontwikkeling van Rotterdam tot Bioport hoog op de agenda staat. Biomassa is volgens hem onmisbaar voor de aanpak om in 2030 de meest duurzame haven te zijn, met een aandeel duurzame energie van 30 procent. Het concept Bi..

01-2010 - Bioport overgedragen

Het project Bioport, met als doel het omvormen van de huidige, op olie en chemie gebaseerde haven naar op biomassa gebaseerde havens, is onlangs overgedragen aan het Rotterdam Climate Initiative en het interdepartementale Programma Biobased Economy. De ideeen voor het opzetten van nieuwe ketens, gebaseerd op cascadering van biomassa, worden daar ve..

11-2008 - Participatie in Bioport, de BioCoöp

Price Waterhouse Cooper (PWC) heeft op ons verzoek een organisatorisch en financieel concept uitgewerkt om bedrijven te interesseren om in Bioport te participeren. Zij noemen dit de BioCoöp. We hebben hen gevraagd om te peilen of dit concept aanspreekt bij bedrijven en enkele financiële instellinge..

01-2008 - Platform Bioport Rotterdam opgericht

Begin 2008 is een platform Bioport Rotterdam opgericht door het Rotterdam Climate Initiative en Innovatie Agro & Natuur. Doelen zijn: het verbinden van bedrijven uit verschillende ketens om tot biocascadering te komen, het opzetten van demoprojecten rond nieuwe cascades, kennisontwikkeling en communicatie..

Historie Bioport

In 2006 is een eerste verkenning afgerond. Hierin is op basis van interviews en artikelen een wenkend perspectief geschetst voor een Bioport. Netwerkvorming, clustering en complementaire bedrijven zijn daarbij sleutelwoorden. Dit perspectief is uitgewerkt in een businesspl..

01-2007 - Presentatie concept Bioport

Op 26 januari jl. is het rapport Bioport aangeboden aan de directies van de havens van Rotterdam, Terneuzen en Delfzijl. Dit rapport beschrijft de aanpak die nodig is om Rotterdam te veranderen van een olie- en chemiehaven in een biomassa-haven, waarbij andere havens met een agrarisch achterland een esse..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken