De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Voortgangsrapportages

Verwijzingen:

Alle voortgangsrapportages:

VoorNatuur uitgelegd

In het project VoorNatuur wordt er met partners samengewerkt aan de verschillende onderwerpen

Brochure Crowdfunding voor Natuur

Het realiseren van projecten in het belang van natuur kost geld. Crowdfunding is een innovatieve en interactieve manier om natuurprojecten (gedeeltelijk) te financieren.

Flyer 'Kompas Markt voor Mest'

INTERREG voorstel Vlaanderen-Nederland, ingediend op 29 januari 2015.

Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen

Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen kunnen prima gevestigd worden op terreinen die liggen te wachten op een meer definitieve bestemming die om allerlei redenen nog niet kon worden gerealiseerd.

Factsheet Tijdelijk ander gebruik: juridische aspecten

De verwachting is dat na de inwerkingtreding van een recente wetswijziging de regeling voor tijdelijk gebruik aanzienlijk eenvoudiger zal zijn.

ShrimpFun, ook garnalendoppen kun je eten!

Een meer duurzame en meer rendabele garnalenketen. Wat zijn de mogelijkheden om uit garnalendoppen smaakvolle eiwitproducten te creëren voor humane consumptie?

Factsheet

Innovatie Agro & Natuur werkt sinds 2001 aan baanbrekende innovaties gericht op het aanpakken van hardnekkige maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van geheel nieuwe perspectieven.

Conceptwijzer 'Kids doen Mijn EetExperiment'

Kids doen MEE laat kinderen op een speelse manier ervaren wat voeding met ze doet, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het lesprogramma draait om meer groenten, fruit, water en volkorenproducten.

Conceptwijzer 'UiterWaardenRecreatie - Gewild maar geremd'

UiterWaardenRecreatie kan een belangrijke bijdage leveren aan de maatschappelijke bewustwording voor water. De uitdaging is: verankering van de drie-eenheid riviernatuur, recreatie en waterveiligheid.
Resultaatpagina(s): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ..
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken