De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Infotheek

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages

Verwijzingen:

Alle Rapporten & Voortgangsrapportages voor Markt voor mest

Markt voor Mest - update januari 2016

Mestverwerking is noodzakelijk omdat de Nederlandse veehouderij meer mest produceert dan kan en mag worden gebruikt. De afzet van mest is bepalend voor ontwikkelingsmogelijkheden in deze sector.

Flyer 'Kompas Markt voor Mest'

INTERREG voorstel Vlaanderen-Nederland, ingediend op 29 januari 2015.

Markt voor Mest

Een mogelijk structurele oplossing voor de mestproblematiek is het omvormen van mest van een afvalproduct naar een waardevolle grondstof. Dit vraagt een uitgekiende mix van marktinterventies.

Conceptwijzer 'Markt voor Mest'

De mestproblematiek blijft de veehouderij achtervolgen. Het omvormen van mest van afvalproduct naar waardevolle grondstof is een van de mogelijke structurele oplossingen.

Mest als waardevolle grondstof

In dit rapport wordt een eerste poging gedaan om de waarde van mest te verhogen door verschillende producten te maken met een positieve opbrengst, o.a. grootschalige benutting van minerale meststoffen
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken