De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

02-2014 - Bijeenkomst Knarsende ketens

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2014-02-25
Meer informatie: Ir. J.A.W.A. (Joost) Reus
E-mail: j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-7573920
Mobiel: +31(0)6-48130925
Aandachtsgebied: Voeding

Samenwerking in de voedselketen verloopt vaak moeizaam: de keten knarst. Ketenpartners zijn vooral gericht op het optimaliseren van hun eigen schakel, zonder oog te hebben voor de hogere opbrengsten die in de gehele keten kunnen worden gerealiseerd. Dat belemmert productinnovaties met een hogere toegevoegde waarde die zich bijvoorbeeld onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en smaak. Dergelijke innovaties vereisen nieuwe samenwerkingsrelaties in de voedselketen.

Innovatie Agro & Natuur organiseert op vrijdag 21 maart a.s. een bijeenkomst in Utrecht onder de titel 'Knarsende ketens'. Doel is te zoeken naar mogelijkheden om deze nieuwe samenwerkingsrelaties te smeden. Kunnen we bestaande ketens veranderen of moeten we toe naar hele andere ketens en naar hele andere verbindingen tussen producent/leverancier en klant? We willen op een vernieuwende manier het gesprek op gang brengen tussen partijen in de keten die openstaan voor verandering. Met elkaar kijken waar de schoen wringt en zoeken naar nieuwe openingen.
Wie bij deze bijeenkomst aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden bij Joost Reus. Vooral mensen met eigen ervaring in de voedselketen worden uitgenodigd om met ons mee te denken en doen.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Voeding

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken