De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

10-2014 - Stevige ambities voor Kiemkracht

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2014-10-06
Meer informatie: T.F. (Tjitse) Bouwkamp
E-mail: bouwkamp@kiemkracht.com
Telefoon: +31(0)6129014 85
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Akkerbouw

Kiemkracht is een publiekprivate samenwerking en heeft als doel grensverleggende innovaties te faciliteren, zodat ideeën – niet gehinderd door (externe) belangen – verder worden ontwikkeld.
In 2014 is vanuit Kiemkracht gewerkt aan een nieuwe innovatieagenda. Op 15 september 2014 is deze agenda door het bestuur goedgekeurd.
De innovatieagenda ’(Akker)bouw de toekomst!’ laat stevige ambities zien. Deze ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken. De innovatieagenda prikkelt ons om na te denken over onze toekomstige akkerbouw. Op zowel thema- als projectniveau worden inspirerende denkbeelden neergezet. Denk daarbij aan projecten als de autonome akker, bodemthermometer, fertile future, kunstmestvrije akkerbouw, stikstofetende planten en decentrale productverwerkers. De innovatieagenda moet de akkerbouwsector in staat stellen te dromen. In totaal worden er zeventien projectsuggesties in de innovatieagenda uitgewerkt. Niet alle projecten hoeven opgepakt te worden en niet alle projecten hoeven direct te slagen; het is vooral belangrijk dat we de gezamenlijke ambitie hoog houden!
Door ingeslepen patronen in een ander daglicht te plaatsen creëert Kiemkracht nieuwe perspectieven en door verschillende (bewezen) technieken te combineren bedenkt Kiemkracht nieuwe paradigma’s.
Het bestuur van Kiemkracht heeft de wens uitgesproken om te starten met een nieuwe termijn Kiemkracht. Besluitvorming hieromtrent zal onder andere plaatsvinden in het bestuur van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Kiemkracht bouwt aan de toekomst. (Akker)bouw de toekomst!
De doorbladerbare versie van de innovatieagenda is via deze website in te zien. Een print-/downloadversie is beschikbaar op www.kennisakker.nl.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het thema:

Kiemkracht

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken