De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2016 - Grensverlegende vernieuwingen voor overmorgen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2016-06-01
Meer informatie: D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen
E-mail: d.p.pieters@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785653
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Communicatie, Financiën

Innovatie Agro & Natuur werk, als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, samen met maatschappelijke partners aan sectoroverstijgende vernieuwingen op het gebied van tuinbouw, melkveehouderij, natuur, recreatie in de groene ruimte, intensieve veehouderij en voeding.
Het gaat daarbij om oplossingen voor nijpende maatschappelijke problemen. Hoe krijgen we een voedselsysteem dat gezonde bodems en biodiversiteit creëert en verspilling tegengaat? Hoe verbeteren we het vertrouwen van de consument in voedsel? Hoe zorgen we voor een mooi buitengebied waar ook ruimte is voor productie?
In het Jaarprogramma voor 2016 heeft Innovatie Agro & Natuur drie werkthema’s benoemd: Natuurlijk kapitaal & Circulaire Economie, Robuuste voedselsystemen & Gezondheid en Verstedelijking/Vitale steden. Deze thema’s sluiten aan bij het overheidsbeleid op deze terreinen zoals verwoord in onder andere de Rijksnatuurvisie en de Voedselagenda. Lees hier meer.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken