De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

07-2016 - Congres "Van idee naar praktijk"

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2016-07-12
Meer informatie: D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen
E-mail: d.p.pieters@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785653
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Communicatie, Financiën

Congres "Van idee naar praktijk": werken aan innovaties in agro & natuur over de grenzen van sectoren heen

Op 22 juni gingen ruim 100 afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar aan de slag om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven te bedenken. Ze deden dit tijdens het congres "Van idee naar praktijk – cross-sectorale vernieuwingen in Agro & Natuur".

img_2326

Vernieuwing op grensvlakken van sectoren
Professor Dr. Marko Hekkert van Universiteit Utrecht trapte af met een lezing over hoe innovaties tot stand komen. ‘Op de grensvlakken van sectoren vindt vaak de grootste vernieuwing plaats’, vertelde hij. ‘Het overheidsbeleid is nu niet gericht op het oplossen van maatschappelijke opgaven.We moeten radicaal nieuwe paden inslaan.’ Zie ook zijn presentatie. Daarna werden twee ondernemers en een huisarts geïnterviewd over vernieuwende projecten waaraan ze meewerken: Koeientuin, Tijdelijke Natuur en Diabetes2 Omkeerbaar.

Nieuwe concepten als antwoord op maatschappelijke opgaven
Doel van het congres was om met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren nieuwe cross-sectorale concepten te genereren. In de ochtend vonden inspiratiesessies plaats waarbij deelnemers over de grenzen van sectoren heen inspiratie konden opdoen. In de middag gingen deelnemers tijdens verdiepingssessies aan de slag met het uitwerken van nieuwe concepten rondom zeven thema’s: leegstand op het platteland, verstedelijking, burgers en bedrijven voor biodiversiteit, circulaire economie, gezonde dierhouderij en voeding en gezondheid. De deelnemers deden dit door het invullen van het ‘Van idee naar prakijk’ model; een innovatiemodel dat begint vanuit de maatschappelijke opgave en vervolgens de stappen ‘waarom hardnekkig’, ‘nieuw perspectief’ en ‘concept/idee’ doorloopt.

img_2546

De beste uitkomsten van elke verdiepingssessie werden vervolgens plenair gepresenteerd. De ideeën varieerden van het ontwikkelen van een voedselpakket met minder vlees, het oprichten van een Groene verzekering en ‘het verhaal van de koe vertellen’ tot het oprichten van een ‘Maatschappelijk ondernemers platform’ om leegstand tegen te gaan en het laten wroeten van varkens in de natuur. Het idee voor het verstrekken van een ‘Gezondheidspas’ voor korting op gezond eten kon rekenen op het meeste applaus. De bedenkers hebben aangekondigd dit idee de komende tijd verder uit te gaan werken. De innovatiemedewerkers van de directie Agro- & Natuurkennis hebben toegezegd te stimuleren en faciliteren waar nodig.

img_2550_klein

Bekijk hier een sfeerimpresse van het congres.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken