De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

08-2016 - Cluster Innovatie Agro & Natuur

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2016-08-04
Meer informatie: D.P. (Erna) Pieters-van Wageningen
E-mail: d.p.pieters@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785653
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Communicatie, Financiën

Het cluster Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) is met ingang van 4 juli 2016 niet meer actief als eigenstandige eenheid. De inzet van het ministerie van EZ voor grensverleggende innovaties/systeeminnovaties zal worden vormgegeven via drie strategische kennis- en innovatieprogramma’s, te weten natuurlijk kapitaal, duurzame productieketens en duurzaam voedsel. Een deel van de grensverleggende vernieuwingen zal verlopen via de Topsectoren. Belangrijk verschil met de situatie tot nu toe is dat het ministerie van EZ ervoor kiest om randvoorwaarden voor grensverleggende vernieuwingen te scheppen en geen actieve rol in de projecten en de ontwikkeling van concepten te spelen zoals voorheen wel gebeurde. 

De verandering moet gezien worden tegen de achtergrond van een overheid die een zichtbare impact wil realiseren bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan in een situatie met sterk krimpende middelen. Dat dwingt tot het maken van keuzes en een meer samenhangend beleid.
De lopende verplichtingen ten aanzien van projecten die het cluster Innovatie Agro & Natuur onder handen had, zullen worden nagekomen.

De website zal met ingang van 1 augustus 2016 niet meer bijgehouden worden.
De op de website aanwezige informatie blijft voorlopig beschikbaar als een digitaal archief.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur ANK, Michel Berkelmans, tel. 070-3784248.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken