De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

Historie Klimaatkeuken EU

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2007-12-31
Meer informatie: Dr. H.J. (Henk) Huizing
E-mail: h.j.huizing@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)6-51966359
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Voeding, Energie
In 2007 lag de nadruk op het op gang brengen van het uiteindelijk doel van deze activiteit: ontwikkelen van concepten die bijdragen aan het voorkómen van ongewenste ontwikkelingen en het formuleren van de onderliggende innovatieopgaven.
 
In 2006 is een begin gemaakt met de organisatie van workshops waarin wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de gevolgen van mogelijke extreme klimaatscenario’s en oplossingsrichtingen voor ongewenste ontwikkelingen.
 
Er is een team geformeerd met als extern projectleider Marjon de Hond van KNMI/NOS. Verder zijn onder andere betrokken het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (KNAW-NIOO) en de Technische Universiteit Delft. De opzet is globaal als volgt:
  • Het definiëren van een aantal extreme maar wel plausibele klimaatscenario’s (warmer, kouder, natter, etc);
  • Het bepalen van de gevolgen daarvan voor voedselproductie, energie en ruimtegebruik (inclusief bebouwing);
  • Het zoeken van oplossingen voor gesignaleerde knelpunten in de vorm van nieuwe concepten en bezien wat no regret opties zijn.
Er zal nauw worden afgestemd met ARK/Routeplanner. 
 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Klimaatkeuken EU

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken