De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2008 - Verdieping Oppolderen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2008-06-26
Meer informatie: Drs. C.M. (Charles) van Schaik
E-mail: c.m.van.schaik@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)70-3784469
Mobiel: +31 (0)6-48131218
Aandachtsgebied: water, zilte perspectieven
Een eerste inventarisatie geeft aan dat er veel initiatieven voor kunstmatig ophogen bestaan, terwijl over de natuurlijke varianten al gauw veel bezwaren worden opgeworpen.
In een workshop is een verdieping aangebracht met deskundigen: waar liggen de mogelijkheden vooral, waar de bezwaren, en zijn die om te buigen naar kansen? Hoe kunnen we de ‘ophoog’krachten van kust- en rivierduinen (weer) benutten? Is het erg dat het een langzaam proces is? Kunnen we daar ook van profiteren? Het vereist een andere manier van denken: primair vanuit sediment, secundair vanuit waterbeheer. Hoewel in het rivierengebied het concept interessant is, lijken de meeste kansen gerelateerd aan de voor Nederland cruciale aanvoer van sediment vanuit zee.

In vervolg hierop gaan we nu na of en hoe we met dit idee verder willen. 
 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Oppolderen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken