De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

01-2008 - Platform Bioport Rotterdam opgericht

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2008-01-15
Meer informatie: Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
Mobiel: +31(0)6-48131103
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness

Begin 2008 is een platform Bioport Rotterdam opgericht door het Rotterdam Climate Initiative en Innovatie Agro & Natuur. Doelen zijn: het verbinden van bedrijven uit verschillende ketens om tot biocascadering te komen, het opzetten van demoprojecten rond nieuwe cascades, kennisontwikkeling en communicatie met de maatschappij over de duurzaamheidsaspecten. Op termijn ligt een verbreding van dit platform naar andere havens, zoals Amsterdam, Terneuzen, Delfzijl en Harlingen in de bedoeling. Het platform is voorlopig voor 3 jaar ingesteld. Elk jaar zullen 3 pilots van start gaan. De eerste pilot is nu in voorbereiding.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Bioport

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken