De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

11-2008 - Participatie in Bioport, de BioCoöp

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2008-11-10
Meer informatie: Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
Mobiel: +31(0)6-48131103
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness

Price Waterhouse Cooper (PWC) heeft op ons verzoek een organisatorisch en financieel concept uitgewerkt om bedrijven te interesseren om in Bioport te participeren. Zij noemen dit de BioCoöp. We hebben hen gevraagd om te peilen of dit concept aanspreekt bij bedrijven en enkele financiële instellingen. De BioCoop is een platform voor bedrijven uit uiteenlopende sectoren (landbouw, chemie, logistiek, energie) om elkaar te vinden en te bouwen aan nieuwe ketens. Pilots waarin deze samenwerking concreet wordt gerealiseerd kunnen dan plaatsvinden in het kader van het concept 'Bioport'.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Bioport

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken