De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

06-2009 - Ontwerp buurttuin via bewonersverhalen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2009-07-30
Meer informatie: Hans Pijls
E-mail: info[AT]brvc.nl
Telefoon: 0485-530365
Mobiel: 06-46085363
Aandachtsgebied: -

Twee ontwerpers hebben eind juni jl. het ontwerp voor de buurttuin in Wielwijk in Dordrecht gepresenteerd. Vormgeefster Tinka Grootendorst en Marleen van Tilburg van Buitenkans hebben de inrichting van de tuin gebaseerd op universele waarden die naar voren kwamen uit de verhalen van buurtbewoners over hun jeugdherinneringen aan de groene buitenruimte. De bewoners, die afkomstig zijn uit diverse culturen, zullen het ontwerp aan de gemeente gaan presenteren. De tuin is gepland op een zone naast de A16. De gemeente heeft besloten om een deel van het terrein permanent in te richten, bij voorkeur volgens de ontwerpen uit het tuinproject.
Het project valt onder het concept ‘Bestemming Nieuw Nederland’, dat Innovatie Agro & Natuur heeft ontwikkeld. Het is een verkenning van mogelijkheden om in samenwerking met nieuwe en oude Nederlanders tot een kleurrijke en hedendaagse inrichting van de openbare ruimte in Nederland te komen. Daarbij staan de bindende en universele waarden van groen en natuur centraal. Groene ruimten kunnen immers een belangrijke functie vervullen bij sociale cohesie en het welbevinden van burgers.
 

 
Gerelateerd aan het project:

Bestemming Nieuw Nederland

HerInnerd Groen

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken