De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

04-2010 Ondernemers voor een Zilte ProefTuin Zeeland

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2010-04-15
Meer informatie: Drs. C.M. (Charles) van Schaik
E-mail: c.m.van.schaik@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)70-3784469
Mobiel: +31 (0)6-48131218
Aandachtsgebied: water, zilte perspectieven
Om het concept Zilte ProefTuin in de praktijk te brengen, is bij de ondernemers uitgegaan van het volgende profiel:
  • Ondernemer in de agrarische sector, horecasector of toeristisch-recreatieve sector met een locatie bestemd voor één van deze sectoren.
  • Interesse in de teelt van zilte gewassen en/of het gelegenheid bieden voor het proeven ervan (horecafunctie) en/of het bieden van mogelijkheden om ervan te genieten (toeristische accommodatie of een recreatieve voorziening).
  • Het op korte afstand van elkaar kunnen realiseren van de deelfuncties van het concept (bij voorkeur op loopafstand of anders op een andere wijze zichtbaar met elkaar in relatie te brengen).
  • Aanwezigheid van ambitie in het rendabel benutten van verzilting.
  • De mogelijkheid tot samenwerking met een natuurbeheerder in de omgeving, waarmee gezamenlijk voorlichting kan worden gegeven over de planten die worden gekweekt (bijv. zeekraal) dan wel in het wild groeien, is een pré. Als de gebieden naast elkaar liggen, kan hierover gezamenlijk voorlichting worden gegeven.
  • Bereidheid tot samenwerking met andere ondernemers/partijen om in het concept te voorzien; specifiek dient hierbij ook aan overheden te worden gedacht, bijvoorbeeld in de voorlichting over het benodigde waterbeheer, de voordelen van een zilte omgeving, etc.,
  • Bereidheid tot investeren in en exploiteren van (een gedeelte van) het concept al of niet te beginnen als pilot,
  • Bereidheid tot toepassing van nieuwe (duurzame) vormen van waterbeheer,
  • Bereidheid tot doorgeven van kennis over nut, inrichting en beheer van de zilte omgeving.

Dit heeft geresulteerd in een zevental potentiële kandidaten. Bij hen heeft een
interessepeiling en screening plaats gevonden.

Bij de twee meest kansrijke locaties heeft een nadere verkenning plaatsgevonden door een bezoek aan deze locatie en gesprekken met de betreffende ondernemers.
De inventarisatie naar mogelijke samenwerkingspartners, die noodzakelijk c.q wenselijk zijn om
het concept Zilte ProefTuin in Zeeland vorm te geven, heeft een lijst met bedrijven en organisaties opgeleverd waaruit een tiental bedrijven/organisaties geselecteerd zijn voor een gesprek.
Alle geselecteerde potentiële partners toonden belangstelling voor het concept Zilte ProefTuin, waarbij voor de twee locaties diverse partners naar voren zijn gekomen met interesse om daadwerkelijk te participeren in het concept.

De conclusie is dat beide locaties potentie hebben om het concept Zilte ProefTuin in de praktijk te brengen. Beide kunnen zich vanuit hun eigen dynamiek goed ontwikkelen tot Zilte ProefTuin.

Op één locatie gaat de ondernemer inmiddels investeren in de oprichting van een Zilte ProefTuin. Hij heeft een vergunning aangevraagd voor de inrichting van een ontvangstruimte.
 

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Zilte Proeftuin

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken