De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

04-2010 - Veehouderij zonder soja?

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2010-04-30
Meer informatie: Ing. C.K. (Carel) de Vries
E-mail: devriesprojectregie@planet.nl
Telefoon: +31(0)6-53578896
Mobiel: -
Aandachtsgebied: innovatie rundveehouderij

Op 8 april discussieerden 15 deskundigen over de haalbaarheid en wenselijkheid van een melkveehouderij zonder soja. Start voor de discussie vormde de verkenning van het CLM. Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, de zuivelindustrie, diervoederindustrie en overheid kwamen tot de conclusie dat het een complex vraagstuk is. Het belang van verduurzaming van de sojateelt werd door allen onderschreven. Op dit terrein werken alle betrokken partijen ook al samen. Maar sojaschroot in de ban doen heeft geen zin en kan zelfs ongewenst zijn. Duurzaamheid vraagt om brede afwegingen om te voorkomen dat verbetering op het ene terrein leidt tot verminderde duurzaamheid op een ander terrein. Verduurzaming is ook nooit ‘klaar’, steeds zullen er nieuwe thema’s om aandacht vragen. Allen waren het er over eens dat de melkveehouderij uitstekende kansen heeft om verder te verduurzamen.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Veehouderij zonder soja (Courage)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken