De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

05-2010 - Een kwestie van smaak

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2010-05-17
Meer informatie: Drs. C.M. (Charles) van Schaik
E-mail: c.m.van.schaik@innonet.agro.nl
Telefoon: +31 (0)70-3784469
Mobiel: +31 (0)6-48131218
Aandachtsgebied: water, zilte perspectieven

Het rapport ‘Een kwestie van Smaak’ verschijnt binnenkort op deze website. Het biedt aangrijpingspunten voor de overgang van een zoete naar een brakke of zilte landbouweconomie. Het rapport is in opdracht van Innovatie Agro & Natuur geschreven door Triple E.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Zilte Poldereconomie

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken