De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

12-2010 - Mogelijkheden reductie en recycling fosfaat

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2010-12-31
Meer informatie: Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
Mobiel: +31(0)6-48131103
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness

Samen met Courage en Kiemkracht is in 2009 gestart met een verkenning van het belang en de mogelijkheden van recycling van fosfaat. Er is een gezamenlijke opdracht verstrekt aan professor Olaf Schuiling, een erkend expert op het terrein van fosfaatbenutting en fosfaatbeschikbaarheid. Samen met het bedrijf Geochem en de Universiteit van Groningen zijn de fosfaatvoorraden in de wereld, het verbruik van fosfaat en de mogelijkheden om het verbruik te reduceren en fosfaat te recyclen in kaart gebracht. De eerste contacten met het bedrijfsleven en met een waterschap zijn gelegd om te komen tot nieuwe concepten van fosfaatrecycling.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Fosfaat in balans

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken