De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

10-2011 - Ketenakkoord fosfaat getekend

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2011-10-05
Meer informatie: Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt
E-mail: j.g.de.wilt@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784774
Mobiel: +31(0)6-48131103
Aandachtsgebied: landbouw en agribusiness

Binnen twee jaar moet zo veel mogelijk restfosfaat op een milieuverantwoorde wijze in de kringloop worden terug gebracht en geëxporteerd. Dat is de kern van het akkoord dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag samen met 19 bedrijven en instellingen, waaronder Innovatie Agro & Natuur, heeft gesloten. Dit akkoord is een belangrijke ondersteuning voor ons project Markt voor mest. In het Ketenakkoord Fosfaatkringloop is vastgelegd om binnen twee jaar de fosfaatkringloop "te sluiten" en een duurzame markt te creëren voor het toepassen van secundaire fosfaatgrondstoffen.
Staatssecretaris Atsma: "Ik ben er trots op dat Nederland als eerste land ter wereld de fosfaatkringloop gaat sluiten. Met deze doorbraak slaan we drie vliegen in één klap. Ons milieu wordt schoner doordat we voorkomen dat fosfaat in het grond- en rivierwater terecht komt. Onze samenleving wordt er beter van doordat we nuttige stoffen uit voedsel, mest, slib en rioolwater gaan hergebruiken. En winstpunt voor het bedrijfsleven is dat het overschot aan fosfaat kan worden geëxporteerd."

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Fosfaat in balans

Markt voor mest

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken