De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

11-2011 - Zoet water genoeg maar verkeerd verdeeld

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2011-11-29
Meer informatie: Ir. N.J. (Nico) Beun
E-mail: n.j.beun@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785929
Mobiel: +31(0)6-48131099
Aandachtsgebied: natuur, landschap en ruimte
In Nederland hebben we op jaarbasis onder de huidige omstandigheden en óók in 2050 onder alle toekomstscenario's genoeg water, maar niet altijd op het juiste tijdstip, op de juiste plek en van de juiste kwaliteit. Ook loopt het huidige waterverdelingsysteem met het huidig beleid, beheer en gebruik in 3 scenario's al voor 2050 tegen grenzen aan. Dit zijn 2 van de in totaal 8 hoofdconclusies van een rapport waarin de resultaten bijeen zijn gebracht van regionale en landelijke zoetwaterstudies die in het kader van het Deltaprogramma zijn uitgevoerd. Het synthese rapport is samengesteld door het Programmateam Zoetwater, bestaande uit: de Waterdienst van Rijkswaterstaat met ondersteuning van Deltares, Alterra en Planbureau voor de Leefomgeving en in samenwerking met de zeven zoetwaterregio's. De knelpuntenanalyse bevestigt wat Innovatie Agro & Natuur en Stroming als vertrekpunt kozen in hun rapport Laagwaterbeheer 2.0: er is voldoende zoetwater beschikbaar maar er kunnen toch problemen ontstaan omdat het water niet goed over ons land wordt verdeeld.  

 

 

 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Laagwaterbeheer 2.0

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken