De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

12-2012 - Leren van competitie logistieke hotspot

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2012-12-13
Meer informatie: Dr. J.H.A. (Hans) Hillebrand
E-mail: h.hillebrand@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784469
Mobiel: +31(0)6-31932884
Aandachtsgebied: Gebiedsontwikkeling

Aan Marko Hekkert, hoogleraar Innovatie aan de Universiteit Utrecht, is gevraagd een analyse te maken van de competitie hotspots zoals die plaatsvindt in de logistiek. Centrale vragen zijn:

  • Hoe is de logistieke hotspot competitie precies vormgegeven? Welke stappen zijn ondernomen om de competitie vorm te geven en te starten?
  • Wat is de invloed van de logistieke hotspot competitie op de innovatiekracht van de logistieke hotspots?
  • Wat zijn de factoren die het succes bepalen van deze competitie?

Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat een competitie waarin regio’s strijden om de titel Logistieke Hotspot van het jaar geen directe aansturende rol heeft als het gaat om het inspireren of aanzetten van ondernemers tot innoveren. De indirecte effecten van de competitie zijn echter niet onaanzienlijk. Als gevolg van de competitie hebben gemeenten en regio’s gratis PR, wat leidt tot een goede reputatie en bekendheid. Samenwerking in de regio en tussen regio’s komt gemakkelijker tot stand als het initiatief daartoe genomen wordt door een regio die het op de competitieladder goed doet. Ook is het voor regionale bestuurders een voordeel wanneer bekend is dat een regio “top” is, dit levert een betere onderhandelingspositie op bij bijvoorbeeld beleidsoverleg met de landelijke overheid. Hoog in de competitie eindigen is een mooi visitekaartje dat deuren kan openen.
 

 

 

 
Gerelateerd aan het domein:

Natuur, landschap en ruimte

Gerelateerd aan het project:

Leisure hotspots competitie

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken