De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

01-2013 - Testronde Grimme maxtron succesvol!

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-01-28
Meer informatie: Prof.dr.ir. R.J.F. (Rob) van Haren
E-mail: info@colorandbrain.com
Telefoon: +31(0)6-20182110
Mobiel: -
Aandachtsgebied: akkerbouw

Op weg naar nieuwe innovatieve rooitechnieken voor suikerbieten die de bodem sparen en zo mogelijk verbeteren is er een belangrijks stap gezet door de Grimme Maxtron volledig autonoom, dus zonder chauffeur te laten rijden! Op een proefterrein zijn de eerste testrondjes met een volledig autonoom en dGPS gestuurde suikerbietrooimachine gereden!


 

 
Gerelateerd aan het project:

SmartBot (Kiemkracht)

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken