De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

04-2013 - Voedselveiligheid bij ambachtelijk produceren

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2013-04-22
Meer informatie: Dr.ing. G. (Gertjan) Fonk
E-mail: g.fonk@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3784751
Mobiel: +31(0)6-48131100
Aandachtsgebied: professionaliseren door leren

Innovatie Agro & Natuur heeft een verkenning laten doen naar de invloed van HACCP-protocollen op het ambachtelijk produceren van voeding. De algemene conclusie van de verkenning was dat er voor deze producenten veel (verschillende) controles op hun productieproces (en de producten) zijn, maar dat de regels van de HACCP-protocollen niet onoverkomelijk zijn.
Uit de verkenning komt verder naar voren dat er sprake is van een cultuurbotsing van mensen die vooral bezig zijn met voedselkwaliteit en controleorganisaties die alleen kijken naar voedselveiligheid. In de communicatie zou duidelijker naar voren moeten komen dat kwaliteit een veel breder begrip is dan veiligheid, wat hier slechts een – weliswaar belangrijk – onderdeel van is.
Om te zorgen dat er ruimte blijft voor de kwaliteit die verbonden is aan het ambachtelijk produceren is het belangrijk dat partijen met elkaar in gesprek blijven om te voorkomen dat deze kwaliteiten zo ondergeschikt worden aan bacteriologische veiligheid dat hiermee steeds ‘armer’ voedsel wordt geproduceerd.

De uitkomsten waren aanleiding voor 2 workshops die voor de BioVak 2013 zijn georganiseerd.
In één van de workshops stond voedselveiligheid en ambachtelijke produceren met de blik van de NVWA centraal. De heer Jansen van de NVWA onderschreef de algemene conclusie van de verkenning. Het gaat er volgens hem om dat de ambachtelijk producent zijn producten veilig moet produceren en dat ook kan aantonen. De NVWA wil controleren op doelen, en niet op middelen. De manier waarop aan de eisen moet worden voldoen is dus vrij. Bij deze benadering speelt vertrouwen een grote rol waarbij het ook in het belang van de producent zelf is om dit vertrouwen niet te beschamen. Tot slot werd in lijn met de uitkomsten van de verkenning geconcludeerd dat je met veiligheidseisen geen voedselkwaliteit in brede zin kunt regelen. Daarvoor zijn die veiligheidseisen niet bedoeld.

Zolang de ketens kort zijn, en daarmee de herkomst van de producten door afnemers inzichtelijk zijn, is een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen nog wel in stand te houden. Zeker als de consument direct bij de ambachtelijke producent zijn spullen koopt. Het wordt anders als de keten gecompliceerder wordt, er sprake is van meerdere leveranciers van grondstoffen waarmee de ambachtelijk producent zijn producten maakt en er groothandels en retailers tussen ambachtelijke producent en consument in komen te zitten. De transparantie in de keten is in deze situatie in potentie kleiner en dat kan het vertrouwen van de afnemers schaden. Die vragen meer zekerheid over de veiligheid van de producten, de herkomst ervan en of ze voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving.

Dit mechanisme werd duidelijk in de workshop over de levering van ambachtelijke producten aan (zorg) instellingen waarin de groothandel DeliXL enkele dilemma’s schetste. Voor hen is het heel belangrijk om zekerheid te krijgen over de veiligheid van die producten. Zij doet samen met instituut RIKILT onderzoek naar de mogelijkheid voor ambachtelijke producenten om bij bestaande hygiënecodes aan te sluiten.

Innovatie Agro & Natuur ziet voor zichzelf vooralsnog geen rol meer bij het onderwerp ambachtelijke productie, voedselveiligheid en de relatie tot HACCP. Maar juist wel op het terrein van het transparantie in de keten in relatie tot vertrouwen. Met concepten als ‘Meat Your Own’, ‘Duurzaam zonder logo’s’ en ‘Waardenpas’ werkt Innovatie Agro & Natuur hier reeds aan.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Voeding

Gerelateerd aan het project:

Duurzaam zonder logo's

HACCP+

Meat your own

Waardenpas

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken