De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

STIRR

Verwijzingen:

Leisure hotspots competitie

Leisure hotspots competitie

Onder Leisure Hotspots verstaan we regio’s/clusters met producten en productiewijzen van topniveau, die sterk gelinkt zijn aan kennisinstellingen.
Leisure Investment

Leisure Investment

Het blijkt om allerlei redenen voor veel ondernemers lastig om aan extern geld te komen voor de vernieuwingen die nodig zijn om uit de geschetste neerwaartse spiraal te komen.
UiterWaardenRecreatie

UiterWaardenRecreatie

Met dit project wordt een toekomstbestendige aanpak geboden, waarbij de opbrengsten van het toerisme groeien, de natuur erop vooruit gaat en er extra ruimte komt voor verlaging van de waterstand.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken