De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Natuur, landschap en ruimte

Verwijzingen:

HerInnerd Groen

HerInnerd Groen

Dit project is een spin-off van het project "Bestemming Nieuw Nederland". In het project "Herinnerd Groen" wordt een nieuwe wijze van burgerparticipatie beproefd.
Ondernemerschap en Innovatie in de bos- en natuursector
Recreatie

Recreatie

Hoe kan de recreatiesector duurzaam tegemoet komen aan toenemende eisen m.b.t. economische opbrengst, kwaliteit van leefomgeving en veranderende recreatieve behoeften?
Uitzichtgarantie

Uitzichtgarantie

Basisgedachte is het vestigen van een recht op uitzicht als een privaatrechtelijk proces dat zonder tussenkomst van overheden is te realiseren.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken