De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Naar nieuwe energie

Verwijzingen:

Het project

Het energiegebruik in de Noordzeevisserij is hoog. Zware sleeptuigen eisen veel motorvermogen, en dit leidt tot een gasoliegebruik van gemiddeld 3,5 liter per kilogram gevangen vis.

De sterk gestegen prijs van ruwe olie vermindert de winstgevendheid van de Nederlandse visserij. Vele vissers dreigen zonder aanpassing van hun vangstmethoden failliet te gaan. Naast de economische kant is er ook een milieuaspect aan het hoge energiegebruik. De uitstoot van broeikasgassen van de zeevaart (en dus ook van de visserij) komt steeds meer in de politieke belangstelling te staan. Lagere emissies zijn een must. Dit maakt energie tot een prioritair thema bij uitstek van de visserij. Uitdaging is een transitie op energievlak: in 2025 is de visserij erin geslaagd om het gebruik van fossiele energie met 90% te reduceren.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken