De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Waterhouderij

Verwijzingen:

Het project

Zoet water wordt een schaars goed. De behoefte om op meerdere terreinen regionaal zelfvoorzienend te zijn groeit. Gebiedseigen, onafhankelijke zoetwatervoorziening, van goede kwaliteit wordt in heel Nederland van levensbelang.

Dit vraagt een omslag in het omgaan met water en ruimte. De Waterhouderij kan het antwoord zijn. In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers (natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen, industrie) in één gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgeving voor verschillende functies. Met deze gebiedsgerichte aanpak worden verschillende doelen gerealiseerd en kunnen nieuwe economische dragers ontstaan.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken