De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Oppolderen

Verwijzingen:

Het project

De Nederlandse Delta is gevormd door sediment van de zee en de rivieren. Om de bevolking tegen overstromingen te beschermen, zijn er in het verleden voornamelijk kunstmatige maatregelen ingezet zoals het bouwen van dijken en het kanaliseren van rivieren. De natuurlijke manier van aangroeien van land (zoals vanouds bij kwelders) zijn we uit het oog verloren. In het project ‘Oppolderen’ zijn we, in lijn met het advies van de Commissie Veerman, nagegaan of de natuurlijke processen van sedimentatie en duinvorming mede gebruikt kunnen worden om Nederland veiliger te maken en het waterbeheer duurzamer. Het richt zich dus op het op natuurlijke wijze ophogen van laaggelegen gebieden. De gedachte hierachter is tweeërlei. Ten eerste is het doorgaans slimmer om met de natuur mee te bewegen dan er tegenin te gaan. Ten tweede zullen we alles uit de kast moeten halen om op termijn de gewenste veiligheidsniveaus te realiseren.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Natuur, landschap en ruimte

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

02-2010 - Concept Oppolderen wordt afgesloten

12-2009 - Projectidee Oppolderen voor Delta Water Award

10-2009 - Eerste fases Oppolderen toegelicht

06-2008 - Verdieping Oppolderen

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Oppolderen! Analyse en verslag

Oppolderen

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken