De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Cowfortable (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Cowfortable is de uitwerking van een van de innovatieopgaven die zijn voortgekomen uit Cowmunity, de zoektocht naar een maatschappelijk gewaardeerde grootschalige melkveehouderij. De ambitie van Cowmunity is om maatschappelijke schrikbeelden rond schaalvergroting (dierenwelzijn, landschappelijke inpassing) om te zetten in nieuwe wensbeelden.

De drie ondernemers met wie in Cowmunity is samengewerkt, hebben besloten op basis van de gemaakte ontwerpen gezamenlijk een businessplan voor een grootschalig melkveebedrijf op te stellen. Hierin hebben Innovatie Agro & Natuur en Courage geen verantwoordelijkheid.
Het debat dat volgde op Cowmunity (samengevat in de rapportage ‘Cowmunity – Het Debat’) gaf aan dat verbetering van het dierwelzijn de belangrijkste innovatieopgave is. In Cowfortable krijgt dat haar uitwerking. Doel van het project is het maken van een integraal en gedetailleerd stalontwerp dat grensverleggend is wat betreft dierwelzijn, vermindering van emissies van ammoniak en methaan, en landschappelijke inpassing. Op al deze terreinen is een aanzienlijke verbetering van de huidige stalsystemen noodzakelijk. Uitgangspunt voor Cowfortable is de koe. Wat zijn haar biologische behoeften en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk aan voldoen? Ontwerpen vanuit de koe om te komen tot de opvolger van de ligboxenstal. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken