De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Fotonenboer (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Een agrarische ondernemer ontvangt op zijn land gratis zonlicht: hij oogst fotonen. Die fotonen worden door planten omgezet in biomassa. Maar hij kan ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van planten, fotonen gebruiken om energie op te wekken door middel van zonnecellen.

Zeker de productie van stroom is voor de agrarische ondernemer interessant; niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop. Nu heeft het gebruik van fotonen één groot nadeel: de instraling en dus de stroomproductie is niet constant. Eigenlijk zou de stroom moeten worden opgeslagen. Je kunt de stroom dan benutten op het moment dat die het meeste waard is en je kunt fluctuaties in de levering bufferen. Voor opslag van elektronen op enige schaal heb je nu alleen de klassieke accu. Die is echter niet geschikt voor grote capaciteiten vanwege kosten, risico’s en beperkte efficiëntie. De nieuwe vanadium redox batterij (VRB) slaat de elektronen op in een elektrolyt. Je kunt vervolgens op elk gewenst tijdstip en gewenste plek die elektronen (de stroom) er weer uithalen. Dit biedt de mogelijkheid om agrarische ondernemingen zelfvoorzienend te maken voor elektriciteit of zelfs netto-leverancier te maken van elektriciteit. Op lange termijn is er zelfs een nieuw perspectief voor elektrische voertuigen. In plaats van het omslachtige opladen van een accu kun je dan vanadiumionen tanken zoals nu benzine. Tanken bij de boer!

Sinds september 2010 staat het melkveebedrijf van Jan en Erna Roeterdink in Vierakker ook wel bekend als Fotonenboer.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage en Fotonenboer.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken