De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

De zee als ecologisch kapitaal

Verwijzingen:

Het project

De kernvraag is: nemen vissers de verantwoordelijkheid voor hun eigen ecologische en economische toekomst?

Of moet de overheid dit op een dwingende topdown manier blijven doen, zoals we dat de afgelopen dertig jaar hebben gedaan? De transitie van visser naar beheerder van de Noordzee vergt een flinke cultuuromslag in de visserijwereld. In 2025 worden vissers niet langer gezien als de jagers van de zee, maar als verantwoorde beheerders ervan. De vloot, de capaciteit en de vistechnieken zijn afgestemd op het in stand houden van het ecologisch evenwicht.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

Het VIP is eind 2010 na 4 jaar afgesloten. De aanjaagfunctie valt daarmee weliswaar weg, maar het is iedereen duidelijk dat er een beweging op gang gekomen is; een drang tot innoveren die kan rekenen op groot draagvlak. Het Ministerie van EL&I heeft de toezegging gedaan dat de vernieuwing en verduurzaming van de Nederlandse visserij de komende jaren wordt voortgezet. Dit o.a. via regionale blueports, mogelijk een nationale blueport, de openstellingen van het Europees Visserij Fonds en de kenniskringen in de visserij

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken