De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Neusje van de zalm

Verwijzingen:

Het project

De visserijsector maakt in 2025 optimaal gebruik van de in potentie gunstige marktomstandigheden: een grote en groeiende vraag naar vis en een beperkt aanbod van zeevis.

De sector hanteert uitgekiende marketingconcepten en investeert in voortdurende productinnovatie. De visserijketen genereert een veel hogere toegevoegde waarde en de prijzen van vis liggen, ook voor de visser, aanzienlijk hoger dan nu. Een cruciale factor bij het verwerven van een sterke marktpositie is de organisatie van de keten. Binnen de sector zijn de verticale verhoudingen in de keten eerder gebaseerd op wantrouwen dan op samen werken aan toegevoegde waarde. Hoe kan dat fundamenteel verbeteren?

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken