De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Energieneutrale zuivelketen (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De zuivelketen staat voor een forse opgave om haar bijdrage aan de klimaatproblematiek te reduceren. Een verkennende studie van Courage/Innovatie Agro & Natuur geeft aan dat productie en benutting van vernieuwbare energie daar een grote bijdrage aan kan leveren. Transformatie naar een energieneutrale zuivelketen is geen utopie.

Een fysieke koppeling van energieproductie en energieverbruik in de zuivelketen is echter een logistieke onmogelijkheid. Het zou enorme transporten van mest en digestaat vergen. De oplossing ligt voor de hand: breng het biogas naar de melkfabriek en gebruik daarvoor het unieke, fijnmazige Nederlandse aardgasnet. Langs deze weg koppel je, via een ‘groene stroom model’, decentrale energieproductie efficiënt aan centrale energiebenutting. Zo ontstaat niet alleen een groene zuivelsector maar tevens een vernieuwing van de relatie tussen de melkveehouder en ‘zijn’ coöperatieve zuivelindustrie. Die laatste brengt dan niet alleen haar melk tot waarde, maar ook haar duurzame energie. De voordelen zijn evident: je houdt de toegevoegde waarde binnen de eigen kolom en creëert een drastische ‘vergroening’ van de sector. Daarmee versterkt de sector zijn maatschappelijke positie, zijn economische toegevoegde waarde en het imago van zijn consumentenproducten.
In dit project geeft de coöperatieve zuivelindustrie een krachtige impuls aan de productie en benutting van duurzame energie in de melkveehouderij. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken