De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Buurderij Schouwen-Duiveland

Verwijzingen:

Schouwen-Duiveland

Ook op Schouwen-Duiveland wordt sinds 2007 gewerkt aan een initiatief voor een buurderij. Hierbij zijn 3 ondernemers betrokken alsmede Woningcorporatie Zeeuwland te Zierikzee en Zorginstelling Allevo. Er is inmiddels een Stuurgroep gevormd die de totstandkoming van een businesscase begeleidt. Ook zijn de nodige contacten gelegd met de gemeente en de provincie.
Op Schouwen-Duiveland heeft de uitwerking van een businesscase voor een Buurderij nabij Renesse vertraging opgelopen. Reden is dat er sprake is van nieuwe planologische kaders in de omgeving van het plangebied. Wel is intussen belangstelling getoond van de zijde van projectontwikkelaars en exploitanten. Ook lopen contacten met diverse andere organisaties (onderwijs, welzijn). Woningcorporatie Zeeuwland is van meet af aan bij het project betrokken.
 
Partner
 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken