De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zilte Poldereconomie

Verwijzingen:

Het project

Verzilting neemt in Laag Nederland toe. Aan de kust en in de (diepe) polders. Buitendijks weten we zilt meer of minder goed te benutten. Binnendijks houden we verzilting tegen, behalve op die plaatsen waar zilte natuurontwikkeling wordt voorzien.

Mede vanwege bovenstaande wordt verzilting gezien als een grote maatschappelijke en economische schadepost.
In dit project draaien we dat om. We ambiëren een nieuwe economie, gebaseerd op zout water: nieuwe concepten voor de zoute economie in de polder. Het legt de basis voor de overgang naar een duurzame economie in verziltende polders.
Ook worden benodigde financiële incentives ontwikkeld.
Kunnen wij ons positioneren als een land dat veiligheid en duurzaam waterbeheer combineert met een economie die ook gebaseerd is op zout water, als nieuwe economische sector?

Het project is erop gericht de economie van een zilte polder aantrekkelijk te maken. Het biedt:

  • Nieuwe concepten voor investering/financiering die specifiek gericht zijn op een zoute economie;
  • Financiële incentives en arrangementen die de overgang van een zoete naar een zilte economie aantrekkelijk maken;
  • Een verkenning van kosten en baten voor de verschillende mogelijkheden (in mee-ontwerpende zin);

Het project krijgt vervolg in een nieuwe fase die moet leiden tot het formeren van een consortium van partijen in een pilot. Eerste stap is een verkenning welke polders hiervoor geschikt kunnen zijn ( fysiek, maar vooral bestuurlijk en maatschappelijk) en partijen gevonden kunnen worden om een pilot te starten. Doel is om te komen tot een aantrekkelijk (ruimtelijk-economisch) ontwerp en plan voor de realisatie van een concrete zilte polder. Voor de pilot wordt een specifieke aanpak ontworpen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

05-2010 - Een kwestie van smaak

01-2010 - Zilte teelten op de Noord-Hollandse kaart

10-2008 - Zilte ontwikkelingen op Texel

08-2007 - Start project Zilte Poldereconomie

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Een kwestie van smaak

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken