De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Markt voor mest

Verwijzingen:

Het project

In de Nederlandse veehouderij is sinds de jaren tachtig sprake van een structureel mestoverschot, dat de sector momenteel € 300 miljoen per jaar kost.

Hiermee gepaard gaan omvangrijke transporten en een hoge fraudedruk. Om dit fundamenteel aan te passen zet Innovatie Agro & Natuur in op de marktontwikkeling voor producten uit mest. De omslag is om van mest, in plaats van een afvalproduct, een waardevolle grondstof te maken. Niet door een aanvliegroute vanuit een technology push, maar door te redeneren vanuit de markt. Dit vraagt o.a. veranderingen op het vlak van organisatie en beleid.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken