De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

HorkenNeppers

Verwijzingen:

Het project

Nederlanders scoren internationaal slecht als het gaat om beleefdheid. Velen blijken niet zo snel geneigd om de deur voor een ander open te houden. Sommigen beginnen een mobiel telefoongesprek op plaatsen waar dit niet wenselijk is. Het project HorkenNeppers probeert dit ‘horkerige’ gedrag aan te pakken. Niet door ze te meppen, maar door ze te neppen. Binnen het thema ‘Gezonde Samenleving’ wordt ook gestreefd naar een moreel gezonde samenleving. HorkenNeppers richt zich vooral op de vraag: in wat voor samenleving willen wij dadelijk leven? Deze ontstaat niet door alle regelgeving bij de overheid neer te leggen. Als dit het geval zou zijn, dan ligt het gevaar van ‘morele luiheid’ op de loer. Met andere woorden: door morele grenzen bij de overheid neer te leggen wordt het moeilijk om iemand aan te spreken op onwenselijk gedrag. Iemand in de trein wijzen op luidruchtig mobiel bellen kan dan al snel tot de reactie leiden: ‘Wie ben jij om mij dat te vertellen!’. De sfeer die zo ontstaat is een beller die niet beseft hoe horkerig zijn gedrag is, degene die zijn gedrag wil corrigeren aarzelt en besluit maar te wachten tot de conducteur er misschien iets van zegt.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Voeding

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

04-2009 - Conceptwijzer Horkenneppers klaar voor druk

Historie HorkenNeppers

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Conceptwijzer 'HorkenNeppers'

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken