De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Blue Challenge

Verwijzingen:

Het project

De doelstelling van het Blue Challenge Program is identificatie en verlaging van de risicoprofielen van aquacultuurondernemingen, ontwikkeling van innovatieve financieringsconstructies en kennisontwikkeling, om de aquacultuursector in Nederland een sterke ontwikkeling door te laten maken. Innovatie Agro & Natuur is mede-initiatiefnemer en partner in dit project, samen met Dialogue House Incubator (ABN AMRO), WereldNatuurFonds en het Landbouw-Economisch Instituut.

Het businessplan voor BCP identificeert pijlers die daarbij een rol kunnen spelen:

  1. Gezamenlijke kennisontwikkeling met kennisinstituten;
  2. Toegang bieden tot investeerders;
  3. Betere financieringsmogelijkheden realiseren door risicoprofielen in kaart te brengen en risico’s te reduceren;
  4. Gezamenlijke innovatie met kennisinstituten, ondernemers en investeerders/financiers.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt

Nieuws over dit project:

11-2008 - Projecten Blue Challenge geselecteerd

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Blue Challenge Program

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken