De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Ecopyramide

Verwijzingen:

Het project

Biomassa, mits duurzaam geproduceerd, wordt gezien als een belangrijke vervanger van vervuilende en eindige fossiele grondstoffen. Men spreekt ook wel van het "groene goud". Maar dan moeten we er wel uithalen wat erin zit! Eerst de hoogwaardige inhoud benutten, zoals farmaceutica, cosmetica en voedsel, en dan de restanten gebruiken voor laagwaardiger toepassingen, zoals energie. Hiermee wordt zoveel mogelijk van de in biomassa aanwezige waarde benut; dit is goed voor het milieu en de portemonnee. Dit principe wordt gesymboliseerd door de Ecopyramide: in de top zitten de producten met een hoge waarde, maar met een relatief kleine marktomvang, onderin zitten producten met een lage waarde, maar met een groot marktvolume. Het Ecopyramide-denken kan op allerlei vormen van biomassa worden toegepast. Als voorbeeld zijn enkele projecten van Innovatie Agro & Natuur beschreven zoals Grasraffinage, Powerfarms! en Bioport. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken