De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

HipHapje (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

De wereldbevolking verdubbelt de komende vijftig jaar terwijl de aarde niet groter wordt. De productie van dierlijke eiwitten en vetten is een kostbaar proces ten aanzien van hulpbronnen en grondstoffen en heeft een aantal consequenties, waaronder ruimtebeslag en broeikasgasemissies.

Hierdoor is de druk op maatschappij en omgeving onevenredig groot. Met een eerlijke verdeling van voedsel hoeft er niemand honger te lijden. Het ‘HipHapje’-project draagt hieraan bij door de consumptie van meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten te stimuleren. Het ‘HipHapje’-project is een ketenconcept dat alle schakels van de keten omvat, van producent tot consument. Met smaak, design en een daarop gebaseerde marketingstrategie heeft HipHapje tot doel de omslag te bereiken dat ook vleesminnaars gaan vleesminderen waardoor de productieketen van plantaardige eiwitten voor directe humane consumptie aangezwengeld wordt.

HipHapje zal een vervolg krijgen in het project Lupine: Goed voor u!

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken