De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zelfbemestende akker: afval is voedsel (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

Stikstof, fosfaat en kalium zijn belangrijke elementen voor plantengroei. Het winnen of maken van deze mineralen is een energie-intensief proces.

Circa 30% van het energieverbruik in de akkerbouw is toe te rekenen aan kunstmestgebruik indien er uitsluitend kunstmest voor bemesting wordt toegepast.  Fosfaat is een eindige grondstof waarvan de economisch winbare voorraden binnen afzienbare termijn (50-80 jaar) uitgeput zijn.

Jaarlijks gaat wereldwijd circa 80% van de gedolven fosfaat verloren naar de omgeving. Door de stijgende energieprijzen stijgen ook de prijzen van deze grondstoffen, waardoor uiteindelijk de marge van de akkerbouwer onder druk staat. Deze stoffen worden op grote schaal ‘verspild’ door ze uit te spoelen (stikstof en fosfaat) en/of ze via afvalwaterzuiveringsinstallaties te laten immobiliseren in slib (fosfaat en kalium) of vergassen (stikstof). De stedelijke afvalwaterzuivering (circa 25.000 i.e.) produceert jaarlijks circa 1,6 mio ton rioolslib, waarvan circa 60% wordt verbrand. Dit komt overeen met circa 14.000 ton fosfor per jaar (als P).

Dit project heeft de Cradle to Cradle beauty contest van platform ketenefficiency (PKE) gewonnen. De prijs bestaat uit € 100.000 (incl. BTW), te besteden in voorjaar 2010 voor het ontwikkelen van de businesscase terugwinnen van mineralen.

Dit project is oktober 2011 door Kiemkracht afgesloten omdat er zeer veel partijen met het C2C concept en met het terugwinnen van fosfaat bezig zijn.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit concept' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

11-2010 - Kiemkracht mag door!

11-2009 - Zelfbemestende akkerbouw in de prijzen

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Projectgroep Nutriëntenrecycling

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken