De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

SmartBot (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

In de jacht naar efficiëntie worden landbouwmachines groter en zwaarder. De grootste en zwaarste van alle machines is een volgeladen bietenrooier die circa 60 ton kan wegen. Deze machines verslechteren de bodemstructuur en noodzaken tot grote, rechte percelen.

In plaats van groter en zwaarder kunnen machines ook kleiner, lichter en met meerdere tegelijk het werk uitvoeren. Kleinschalige interconnected robotica kan een mogelijke oplossingsrichting zijn voor een totaalverandering van arbeid en agrologistiek binnen het bedrijf.
Autonome kleinschalige machines zijn niet alleen lichter, maar ook wendbaarder. De noodzaak voor grote, rechte, strakke percelen verdwijnt, met positieve kansen voor het landschap. Landbouwdiesel is de energiebron voor alle landbouwvoertuigen. Kleinschalige landbouwvoertuigen verbruiken minder energie, waardoor wellicht andere energiebronnen ingezet kunnen worden.
Met het smartbot-project wordt de trend van schaalvergroting in de landbouwmechanisatie gekeerd en omgezet naar schaalverkleining, terug naar de menselijke maat, ook in het landschap


smartbot

 

interrega

interreg

 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken