De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Een nieuwe meente

Verwijzingen:

Het project

Gedurende vele eeuwen was er op de zandgronden in het oosten van Nederland sprake van gemeenschappelijke vormen van grondgebruik. Die werden aangeduid als meenten. Een belangrijk uitgangspunt bij een meente was dat het gebied zodanig zou worden beheerd dat het voortbrengend vermogen ervan in stand zou blijven. Dat gebeurde niet vanzelf. Er was sprake van een systeem van onderlinge afspraken die door deelnemers moesten worden gerespecteerd. Voorkomen moest worden dat deelnemers zozeer voorrang gaven aan het nastreven van eigenbelang dat dit ten koste zou gaan van het gemeenschappelijk belang. Duurzaam beheer vormde daardoor zowel het uitgangspunt als de ambitie van een meente. Kan dit verleden inspiratie bieden voor de toekomst? 

Een ontwerp voor een nieuwe meente zal zich concentreren op drie aspecten, namelijk de vraag waarop relaties zodanig kunnen worden georganiseerd dat duurzaamheid is gegarandeerd, de wijze waarop freerider gedrag kan worden uitgesloten en de vraag hoe een effectieve besluitvorming kan worden gezekerd.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

Er zijn nog geen partners bekend.

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

De Nieuwe Meente

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken