De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Netlandschap

Verwijzingen:

Het project

Achtergrond is de constatering dat in het verleden een aantrekkelijk landschap doorgaans een bijproduct was van de landbouw, terwijl dat in afnemende mate het geval is/kan zijn. Er is dus behoefte aan nieuwe manieren om gewenst landschap in stand te houden dan wel te ontwikkelen. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar nieuwe beheersconcepten, waarin burgers en bedrijven die belang hebben bij een aantrekkelijk landschap, worden betrokken.
Net(land)schap is een nieuwe financierings- en organisatievorm die bestaat uit de volgende, met elkaar samenhangende onderdelen:
  • Een grondbank (om te sturen in de aanwending van vrijkomende grond);
  • Een fonds om draagvlak onder en financiering door burgers te organiseren;
  • Een fonds om draagvlak onder en financiering door bedrijven te organiseren.
De organisatie probeert publieke waarden, zoals landschappelijke kwaliteit, te koppelen aan private waarden, zoals een aantrekkelijk woonmilieu en een duurzaam bedrijf.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken