De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Dierbare veehouderij

Verwijzingen:

Het project

De relatie tussen mens en dier in onze westerse samenleving is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Het welzijn van dieren in de veehouderij staat al sinds de jaren zeventig ter discussie.

Het gaat daarbij om méér dan de goede zorg voor dieren, bijvoorbeeld door aanpassing van het houderijsysteem: de integriteit van het dier moet gewaarborgd zijn. Dit heeft aan het eind van de jaren tachtig zelfs geleid tot het toekennen van wettelijke rechten aan dieren. Nederland heeft sinds enkele jaren een politieke partij waarin de belangen van het dier centraal staan. Dit geeft aan dat de positie van het dier in de samenleving wezenlijk aan het veranderen is.
Dit betreft zowel onze omgang met gezelschapsdieren als met proefdieren, circusdieren, dieren in natuurgebieden en productiedieren. Dit laat ook de veehouderij niet onberoerd. Het gaat daarbij niet alleen om ethische vraagstukken rond de houderij of fokkerij van dieren, inclusief genetische modificatie; ook fundamentele vragen rond de toelaatbaarheid van het gebruik van dieren voor menselijke doeleinden komen daarbij aan de orde. Productie van voedsel is buiten het dagelijks blikveld komen te liggen. Dieren zijn levenspartners geworden in plaats van voedsel of middelen van bestaan. Het consumeren van dieren en dierlijke producten werkt steeds meer vervreemdend. Dood en doden zijn verbannen uit het sociaal/maatschappelijk domein. Het dier mag in het vlees niet meer worden herkend. Terwijl vooral gezelschapsdieren steeds meer onderdeel worden van een pronkende burgercultuur (tot kledinglijnen en modeshows toe), zien we dat productiedieren juist steeds meer onderdeel worden van een op zichzelf staande technologiecultuur (waar bezoekers hooguit via een vip-room een kijkje kunnen nemen). Dit almaar scherper wordende verschil zal de veehouderij op den duur niet onberoerd kunnen laten: de eigen ontwikkelingslogica waarin efficiëntie, hygiëne en anonimiteit domineren laat zich lastig verenigen met een cultuur waarin eigenheid van het dier, contact met het dier en emotionele binding steeds belangrijker worden. Op welke manieren kan de veehouderij inspelen op de veranderende positie van het dier in onze samenleving? Liggen hier kiemen voor een grensverleggend project? 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

Er zijn nog geen partners bekend.

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken