De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Tijdelijk Anders Bestemmen

Verwijzingen:

Het project

Ontwikkelingen in de toekomst worden steeds moeilijker te voorspellen en de horizon die met enige zekerheid overzien kan worden lijkt steeds korter te worden.

Dat zou ook consequenties moeten hebben voor onze omgang met ruimte, die moet flexibeler worden. Want wat nu goed en duurzaam lijkt, kan over tien jaar het tegendeel blijken te zijn. De omkering in het project Tijdelijk Anders Bestemmen is dat de onzekerheid tot zekerheid gemaakt wordt: je gaat voor bepaalde tijd ruimte gebruiken; voor de periode die je denkt te kunnen overzien. Is die tijd verstreken, dan kan opnieuw besloten worden wat te doen. Zo kun je werken bij de ontwikkeling van woningen, maar ook bij bedrijven(terreinen) en mogelijk infrastructuur. Uiteraard hoort daar een andere manier van bouwen bij, een die rekening houdt met de tijdelijkheid van hetgeen wordt neergezet (bijvoorbeeld demontabele woningen).
Tijdelijk Anders Bestemmen kan ook een goede keus zijn wanneer een terrein ligt te wachten op een meer definitieve bestemming, maar deze om allerlei redenen nog niet
gerealiseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte die is gereserveerd voor stadsuitbreiding waar op dit moment vanwege de crisei geen gebruik van wordt gemaakt. Daar zou prima tijdelijk iets anders kunnen worden gerealiseerd.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken