De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Energieleverend Staldak (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Dit project is een spin-off van het project ‘Cowfortable’. In het streven naar een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving van de koe gaat de voorkeur uit naar een volledig lichtdoorlatend dak. Folie is daarvoor het meest geschikte (en voordeligste) materiaal.

Het grote nadeel daarvan is dat de temperaturen in de stal veel te hoog worden wanneer de zon schijnt. Om dit tegen te gaan, wordt in samenwerking met Pape Creavorm en ID Agro een dak ontwikkeld dat bestaat uit twee lagen folie waartussen een vloeistof (water) wordt opgesloten.
Het water vangt de warmte weg van de instraling. Bovendien kan de in het warme water opgeslagen energie worden benut (bijvoorbeeld voor mestdroging of verwarming van andere gebouwen). Door aan het water een kleurstof toe te voegen, kan het effect worden bereikt van een ‘schermdoek’. Het project is in principe toepasbaar in alle dierlijke sectoren en de glastuinbouw.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 
 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Nieuws over dit project:

01-2009 - Terugblik 2008 Energieleverend staldak

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken