De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Kantine van de Toekomst

Verwijzingen:

Het project

Bij de meeste beroepsopleidingen (van middelbaar tot hoger) waar voedselbereiding een onderdeel is van het curriculum, staat de maaltijdvoorziening (vooral bij de lunch en de kleine pauzes) los van het onderwijs. In veel gevallen is deze uitbesteed aan een cateringbedrijf.

Hierdoor kan het gebeuren dat leerlingen onderwijs krijgen in de productie van gezonde, veilige en duurzaam geproduceerde voeding, maar vervolgens een lunch gebruiken die dat allerminst biedt. Het omgekeerde kan ook: het cateringbedrijf spant zich in om een mooi voedselpakket aan te bieden, maar ziet dat niet beloond door de klant-leerlingen. Terwijl de gezamenlijke schoolmaaltijd dé gelegenheid is om het geleerde in praktijk te brengen. De kantine van de toekomst wil de scheiding tussen aanbieder en gebruiker doorbreken door de maaltijdvoorziening integraal onderdeel van het onderwijs te maken. De kantine (en de bijbehorende keuken) wordt een bijzonder leslokaal, en een deel van het onderwijsprogramma komt in het teken te staan van de gezamenlijke maaltijd. In zo'n 'Kantine van de Toekomst' worden de faciliteiten van de school (productie, verwerking, presentatie en verkoop) opgenomen en bedrijfsmatig gerund. Dat betekent dat er een fraaie leeromgeving met een veel betere binding met de praktijk wordt opgezet. De verwachting is dat deze aanpak de leerlingen ook nog eens zal aanzetten tot een bewuster en gezonder eetgedrag. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken