De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Logistiek 2020 (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Wat is de optimale route van groente, bloem of potplant van producent naar consument? De toekomst van de sierteeltsector is kansrijk, maar zal sterk afwijken van de huidige situatie door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Technologie leidt enerzijds tot grotere transparantie en anderzijds tot mogelijkheden om de keten anders in te richten, om beter in te spelen op maatschappelijke randvoorwaarden en (toekomstige) consumenteneisen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken